Ubytování studentů v zahraničí – článek

1234

V průběhu naší dlouholeté praxe jsme ubytovali studenty v řadě zemí, USA počínaje, přes Německo a Rakousko, Francií a Švýcarskem konče. Jako vzorový příklad jsme pro Vás připravili návod, jak si zajistit ubytování v sousedním Rakousku.

Studentské byty
Studenti mají možnost najít byt s nízkým nájmem prostřednictvím neziskové agentury „Studentské ubytovací služby (SWS)“. Vhodné byty ve starší zástavbě, včetně nábytku lze pronajmout od SWS po dobu jednoho roku s možným prodloužením, pokud úspěšně postoupíte do dalšího ročníku. Studenti prvního ročníku potřebují předložit doklad o přijetí na VŠ a dokladovat svoji příjmovou situaci, případně rodičů. Rakušané tím podporují nízko příjmové vrstvy při studiu na VŠ.

Obecní a soukromé byty
Uzavřít můžete následující dva typy nájemních smluv:

 • nájemní smlouvu uzavře jen jedna osoba a ostatní budou mít statut spolunájemníka. Nevýhoda: pokud se osoba, která smlouvu uzavřela, z bytu odstěhuje, nájemní smlouva nemusí být převedena zbylé na spolubydlící a všichni se musí vystěhovat,
 • nájemní smlouva uzavírají všichni, kdo v daném bytě bydlí a všichni tak mají nárok na stejnou právní ochranu jako v předchozím případě jediný nájemce. Pokud se jeden ze spolunájemníků odstěhuje, nic to na nájemní smlouvě – pro zbylé nájemníky – nemění. Smlouva nezaniká a všichni ostatní mohou v bytě zůstat. Upozornění: vždy zkontrolujte, zda je v nájemní smlouvě tato klausule obsažena!
 • nabídka bytů: http://erasmusu.com/en/erasmus-vienna/student-flat-rent

Ubytování na studentských kolejích
Ve všech městech, kde jsou vysoké školy, existuje celá řada studentských kolejí (Studentenheime), které jsou spravovány různými sdruženími, nadacemi a veřejnými korporacemi. Jejich seznam najdete zde: http://www.studium.at/studentenheime

Důležitá upozornění:

 • Studenti musí požádat o ubytování na studentských kolejích jeden semestr před tím, než se budu chtít ubytovat.
 • Budete-li hledat ubytování na „polední chvíli“, není ještě nic ztraceno. Na všech vysokých školách existují nástěnky (Schwarze Bretter), kde můžete najít nabídku k bydlení (obvykle se zde objevují nabídky hledající spolubydlícího do privátů).
 • Vezměte prosím na vědomí, že také Rakouská Studentská unie (Österreichische Hochschülerschaft) poskytuje studentům informace o volných ubytovacích kapacitách. Blíže viz: http://www.oeh.ac.at/oeh

Uzavírání nájemních smluv
Rakouské nájemní předpisy poskytují nájemcům bytů vysokou míru právní ochran, a pokud neporušují nájemní smlouvu, nelze je snadno z bytu vystěhovat. Rakouští vlastníci bytů a domů jsou proto velice opatrní a obezřetní při výběru nájemců.

Na co dát pozor při uzavírání nájemních smluv:

 • nájemní smlouva by měla vždy mít písemnou podobu a neměli byste ji uzavírat bez porady se svým právním zástupcem nebo notářem,
 • smlouva musí obsahovat přesně specifikovaný předmět nájmu, a to typ byt / dům, velikost bytové plochy, počet pokojů a jejich vybavení, a adresu nemovitosti,
 • začátek, konec a dobu trvání nájemní smlouvy,
 • výše kauce, která se skládá při podpisu nájemní smlouvy (obvykle se pohybuje v rozmezí 1 – 3 měsíčního nájemného),
 • možnost předčasné výpovědi, výpovědní termíny a lhůty,
 • výši nájemného a provozní náklady /služby/,
 • spolubydlící a přenechání nájmu třetí osobě,
 • hrazení běžných oprav a investic v najaté nemovitosti,
 • požadovaný stav bytu při ukončení nájmu, náhrada škod,
 • rozhodné právo pro případ soudního sporu.

Doporučení: v každém případě si nechte najímaný byt pojistit. Stačí malá nepozornost, kdy vám například vyteče pračka a na problém je „zaděláno“.

Nebudete-li si v textu nájemní smlouvy čímkoliv jisti, můžete ještě před jejím podpisem zdarma požádat o právní radu Mietervereinigung („Sdružení nájemníků“). Kontakt na ně najdete na adrese: https://mietervereinigung.at

Užitečné adresy:
Globální studentské ubytovací portály:

Studentské ubytování v USA

Studentské ubytování v UK:

Studentské ubytování ve Francii:

Studentské ubytování v Německu:

Budete-li potřebovat naši radu či pomoc, kontaktujte nás, laskavě.