Ubytování

Službu (dlouhodobého) ubytování využívá nejčastěji pět skupin klientů:

1. firmy, které získaly zakázku v zahraničí a potřebují tam ubytovat své zaměstnance,
2. studenti, kteří v zahraničí studují a nezbylo na ně už místo na koleji,
3. podnikatelé, kteří si chtějí dlouhodoběji odpočinout od práce,
4. podnikatelé, kteří mohou své služby poskytovat z jakéhokoliv místa na světě,
5. senioři, kteří se chtějí vyhnout českým plískanicím a v zimě míří do teplejších krajin.

S radostí dnes můžeme konstatovat, že máme vytvořenu celou síť zahraničních spolupracovníků, takže jsme pro naše klienty schopni zajistit nájem nemovitosti kdekoliv na světě.
Napište nám laskavě Vás požadavek

Ceník:
a/ pouze vyhledání nemovitosti: od 3 000 Kč výše; splatnost: polovinu před započetím vyhledávání a druhou polovinu po předání nabídek

b/ kompletní služba, od vyhledání až po pomoc při uzavírání nájemní smlouvy: 15% z měsíčního nájmu, nebude-li dohodnuto jinak