Jak správně pronajmout nemovitost v Rakousku

Vídeň, Budapešť a Praha jsou „sesterská města“, takže v nich najdete velmi podobnou nabídku nájemního bydlení – od klasických činžovních domů v centru města, až po moderní bydlení na sídlištích. Cena nájemních bytů ve Vídni začíná od 400 Euro / měsíc výše, bez poplatků. Průměrnou výši nájemného v Rakousku najdete na místním cenovém atlasu, na stránce: http://www.immopreisatlas.at s následným kliknutím na tlačítko Wohnung Miete.

Kde hledat nabídku nájemních bytů a domů?
Úspěšnou kombinací při hledání nájemních bytů a domů může být denní tisk, jako je Die PresseDer StandardKurier a inzertní noviny Bazar s internetovými portály. Nahlédnout do jejich nabídky můžete zde:

Nabídka ubytování pro studenty

Studentské byty
Studenti mají možnost najít byt s nízkým nájmem prostřednictvím neziskové agentury „Studentské ubytovací služby (SWS)“. Vhodné byty ve starší zástavbě, včetně nábytku lze pronajmout od SWS po dobu jednoho roku s možným prodloužením, pokud úspěšně postoupíte do dalšího ročníku. Studenti prvního ročníku potřebují předložit doklad o přijetí na VŠ a dokladovat svoji příjmovou situaci, případně rodičů. Rakušané tím podporují nízko příjmové vrstvy při studiu na VŠ.

Obecní byty
Nájemní smlouvy v obecních bytech mohou být buď časově omezené, nebo na dobu neurčitou. Uzavřít můžete následující dva typy nájemních smluv:

 • nájemní smlouvu uzavře jen jedna osoba a ostatní budou mít statut spolunájemníka. Nevýhoda: pokud se osoba, která smlouvu uzavřela, z bytu odstěhuje, nájemní smlouva nemusí být převedena zbylé na spolubydlící a všichni se musí vystěhovat,
 • nájemní smlouva uzavírají všichni, kdo v daném bytě bydlí a všichni tak mají nárok na stejnou právní ochranu jako v předchozím případě jediný nájemce. Pokud se jeden ze spolunájemníků odstěhuje, nic to na nájemní smlouvě – pro zbylé nájemníky – nemění. Smlouva nezaniká a všichni ostatní mohou v bytě zůstat. Upozornění: vždy zkontrolujte, zda je v nájemní smlouvě tato klausule obsažena!

Ubytování na studentských kolejích
Ve všech městech, kde jsou vysoké školy, existuje celá řada studentských kolejí (Studentenheime), které jsou spravovány různými sdruženími, nadacemi a veřejnými korporacemi. Jejich seznam najdete zde: http://www.studium.at/studentenheime

Důležitá upozornění:

 • Studenti musí požádat o ubytování na studentských kolejích jeden semestr před tím, než se budu chtít ubytovat.
 • Budete-li hledat ubytování na „polední chvíli“, není ještě nic ztraceno. Na všech vysokých školách existují nástěnky (Schwarze Bretter), kde můžete najít nabídku k bydlení (obvykle se zde objevují nabídky hledající spolubydlícího do privátů).
 • Vezměte prosím na vědomí, že také Rakouská Studentská unie (Österreichische Hochschülerschaft) poskytuje studentům informace o volných ubytovacích kapacitách. Blíže viz: http://www.oeh.ac.at/oeh

Uzavírání nájemních smluv
Rakouské nájemní předpisy poskytují nájemcům bytů vysokou míru právní ochran, a pokud neporušují nájemní smlouvu, nelze je snadno z bytu vystěhovat. Rakouští vlastníci bytů a domů jsou proto velice opatrní a obezřetní při výběru nájemců.

Na co dát pozor při uzavírání nájemních smluv:

 • nájemní smlouva by měla vždy mít písemnou podobu a neměli byste ji uzavírat bez porady se svým právním zástupcem nebo notářem,
 • smlouva musí obsahovat přesně specifikovaný předmět nájmu, a to typ byt / dům, velikost bytové plochy, počet pokojů a jejich vybavení, a adresu nemovitosti,
 • začátek, konec a dobu trvání nájemní smlouvy (nájemní smlouvy se obvykle uzavírají na dobu 3 let),
 • výše kauce, která se skládá při podpisu nájemní smlouvy (obvykle se pohybuje v rozmezí 1 – 3 měsíčního nájemného),
 • možnost předčasné výpovědi, výpovědní termíny a lhůty,
 • výši nájemného a provozní náklady /služby/,
 • spolubydlící a přenechání nájmu třetí osobě,
 • hrazení běžných oprav a investic v najaté nemovitosti,
 • požadovaný stav bytu při ukončení nájmu, náhrada škod,
 • rozhodné právo pro případ soudního sporu.

Doporučení: v každém případě si nechte najímaný byt pojistit. Stačí malá nepozornost, kdy vám například vyteče pračka a na problém je „zaděláno“.

Nebudete-li si v textu nájemní smlouvy čímkoliv jisti, můžete ještě před jejím podpisem zdarma požádat o právní radu Mietervereinigung („Sdružení nájemníků“). Kontakt na ně najdete na adrese: https://mietervereinigung.at

Budete-li potřebovat naši radu či pomoc, kontaktujte nás, laskavě.