Dlouhodobé ubytování ve Velké Británii

ang2

Ceny nájemného se v různých oblastech Spojeného království výrazně liší. Obecně platí, že nejvyšší nájemné se platí v Londýně a v jihovýchodní Anglii, zatímco nižší ve Skotsku, Walesu, Severním Irsku a na severu Anglie (s výjimkou větších měst). Nájemné, stejně jako u nás, má tendenci klesat, čím dále leží nemovitost od centra města.

Co se týče správného načasování vašeho zájmu o nájem bytu, mějte na paměti, že poptávka po něm v UK vrcholí koncem prázdnin, kdy studentům začíná nový školní rok. V Británii je zvykem absolvovat vysokou školu daleko od domova, takže právě tehdy řada studentů hledá nájemní bydlení.

Vyhledání bytu
Nalézt dobrý byt za správnou cenu, před příjezdem do Velké Británie je velice obtížné. Pronajímatelé se většinou chtějí setkat nájemníky osobně před podpisem smlouvy proto, aby je poznali.

Nechcete-li se spoléhat jen na štěstí, pak počítejte s tím, že bude nezbytné, abyste si v UK zajistili přechodné ubytování po dobu několika týdnů, než najdete ten pravý byt v té pravé lokalitě. Jen pro ilustraci: dokonale klidná oblast ve dne se – například díky okolním barům a restauracím – může v noci změnit v hrůzyplnou můru a naopak klidná oblast navečer se během dne – díky hustému dopravnímu provozu či v okolí probíhající stavební činnosti – také může změnit v hrůzný zážitek. Zkrátka a dobře výběr lokality i bytu potřebuje svůj čas.

V první fázi hledání nemovitosti nejprve projděte místní noviny, které mají přílohy s realitní inzercí. V Londýně je to například Evening Standard (http://www.standard.co.uk), který inzeráty publikuje každý den a ve středu má navíc specielní přílohu „Homes & Property“ (http://www.homesandproperty.co.uk) s  rozsáhlou inzercí nemovitostí. Londýn má také odborné publikace jako je „Loot“, která obsahuje realitní inzerci 5x týdně a je k dispozici i on-line na adrese: www.loot.com. Inzerát většinou obsahuje i telefonní číslo, na nějž byste měli zavolat co nejdříve (v rámci společenských zvyklostí od 9,00 do 22:00 hod, není-li uvedeno jinak) a domluvit si s pronajimatelem schůzku. Uvědomte si, že inzeráty mohou snadno přilákat více zájemců, a že pronajímatelé zpočátku jen sbírají nabídky a teprve po té zorganizují společnou schůzku s vybranými zájemci, což nápadně připomíná aukci – „kdo dá víc, bydlí“! Naděje na získání důvěry pronajimatele se zvýší, pokud se za Vás někdo důvěryhodný v UK zaručí, nebo když máte doporučení od své české banky, že disonujete dostatečným množstvím peněz, abyste byli schopni nájemné hradit. Účelné je i mít s sebou doklad o zaplacení služeb (elektřina, voda, plyn) za poslední tři měsíce.

Pokud nejste s nabídkami spokojeni, je užitečné dát si svůj vlastní inzerát. V UK existuje řada realitních serverů, jako je výše zmíněný Loot.com, které inzerci zdarma umožňují. Zkuste jej dát 14 dní před tím, než do UK pojedete. Možná, že budete mít štěstí a ušetříte tím spoustu času a peněz.

Nájemní smlouva
Standardní nájemní smlouvy jsou navrženy tak, aby chránily zájmy pronajimatele i nájemce. Vzhledem k tomu, že je to obvykle pronajímatel, který poskytuje nájemní smlouvu, je důležité, abyste plně pochopili její text.

Důležité parametry smlouvy:

  • doba jejího trvání a výpovědní lhůty pro ukončení smlouvy,
  • co nájemné bytu pokrývá, jinými slovy, které komunální služby jsou zahrnuty v nájmu (například voda), a které budete muset platit zvlášť (plyn, elektřina),
  • v jakých případech můžete dostat výpověď z bytu (z důvodu porušení nájemní smlouvy),
  • kauce: téměř ve všech případech bude pronajímatel požadovat složení zálohy (obvykle jednoměsíčního nájmu). Kauce bude sloužit k pokrytí případných škod, nebo bude použita k uhrazení případných nedoplatků,
  • doporučuje požádat vašeho pronajímatele, abyste společně udělali inventuru pronajímaného majetku v bytě a zapsali jeho případná poškození proto, abyste nakonec nebyli obviněni za škody, které jste způsobili. Inventurní soupis majetku by měl tvořit dodatek smlouvy,
  • kde získat právní pomoc / radu: pokud si nejste jisti, nebo textu smlouvy úplně nerozumíte, je velmi vhodné vyhledat právní pomoc. Jeden z nejlepších zdrojů je občanská poradna (CAB), o jejíž činnosti naleznete více informací na jejím webu: www.citizensadvice.org Jedná se o charitativní organizaci, takže služby poskytuje zdarma.

Budete-li potřebovat naši radu či pomoc, kontaktujte nás laskavě.