Založení obchodní společnosti v Černé Hoře

Založení obchodní společnosti cizincem nepodléhá žádným restrikcím. Nejčastěji zakládaným typem společností je společnost s ručením omezením (D.O.O.). DOO lze volně přeložit jako Družstvo s ohraničenou odpovědností. Cizinec se může stát 100% vlastníkem společnosti i jejím jednatelem (ředitelem). Založení firmy trvá zhruba týden. Vyřízení všech licencí, DIČ a založení účtu lze zvládnout zhruba za další dva týdny. Jinými slovy, kompletní založení firmy trvá přibližně 2 až 3 týdny. Jediné, co k založení firmy potřebujete platný pas. V Černé Hoře máme spolupracovníky hovořící česky, kteří Vám se založením společnosti pomohou. Založení firmy stojí okolo 1 000 Eur, včetně složení základního kapitálu (minimum 1 Euro).

Černohorské zákony předepisují firmě nutnost kanceláře. Tento problém lze řešit dvěma způsoby:

1/ najmete si vlastní kancelář (od 300 Eur/měsíc výše),

2/ budete sdílet kancelář s ostatními firmami a budete platit adekvátní podíl na nájemném.

Výše cen za vedení účetnictví se pohybuje od 100 Eur/měsíc výše, podle rozsahu činnosti a počtu zpracovávaných dokladů.

Sociální a zdravotní pojištění
Jako ředitel společnosti musíte alespoň formálně pobírat mzdu, ale skutečně musíte platit jen sociální a zdravotní pojištění. Minimální mzda v Černé Hoře se pohybuje o 100 Eur/měsíc výše. Zvolíte-li si tuto částku jako svoji mzdu, pak sociální pojištění činí 50 Eur/měsíc a zdravotní pojištění též 50 Eur za měsíc.

Trvalý pobyt a pracovní povolení
Trvalý pobyt a pracovní povolení potřebujete proto, aby Vám šly veškeré výdaje do nákladů, a to i v době, kdy nebudete v Černé Hoře fyzicky přítomni. K získání trvalého pobytu potřebujete ještě dvě věci:

1/ trvalé bydlení (nájemní smlouvy na byt),

2/ zdravotní prohlídku, (resp. potvrzení, že nemáte choroby typu AIDS a podobné invazivní choroby).

V případě trvalého bydlení se můžete rozhodnout obdobně pro jednu ze dvou variant, jako je tomu u kanceláří. Buď si najmete vlastní byt (od 250 Eur/měsíc výše), nebo budete byt sdílet s jednateli dalších českých společností.

Délka vašeho pobytu nutného k založení společnosti
K založení společnosti a podání všech žádostí je třeba minimálně vašeho třídenního pobytu v Černé Hoře. V případě, že se vše v této době nestihne, mohou naši místní spolupracovníci vše (do)vyřídit na základě Vaší plné moci.

Zajištění hladkého chodu firmy
Zajistit hladké fungování Vaší firmy si můžete zajistit buď sami, nebo nám jej svěříte. Zajistíme styk s místními úřady, vyřídíme vaši korespondenci s nimi i partnery, zajistíme doklady pro případ export, importu Vašeho zboží do Černé Hory, zajistíme včasné odevzdání daňového přiznání a všech dalších zákonných povinností. Budete-li si firmu řídit sami, musíte minimálně 4 krát ročně přijet do Černé Hry, což Vás jen na letenkách přijde na 40 000 Kč. Za tuto částku jsme schopni zajistit hladký chod firmy za Vás. Navíc neztrácíte svůj drahocenný čas a šetříte peníze. Černohorští úředníci jsou mizerně placení a podle toho vypadá i jejich pracovní výkon a nasazení. Na vyřízení jakékoliv žádosti se na úřadech neskutečně dlouho čeká.

Podrobnější informace:
Pro založení společnosti jsou nezbytné následující PRÁVNÍ ÚKONY (doba trvání od předání všech dokumentů: 1 týden)

–         dokumenty:

 • smlouva o založení společnosti
 • stanovy
  • nejdůležitější je určit předmět podnikání, tzn. hlavní  a  vedlejší činnosti firmy
  • registrační formulář pro obchodní soud

–         sídlo firmy

–         osoba VÝKONNÉHO ŘEDITELE

 • což je náš jednatel
 • musí být v pracovním poměru
    • §    pracovní smlouva
    • §   minimální hrubá mzda a s ní spojené odvody

Výše uvedené právní úkony jsou v gesci našeho místního právníka.

FINANČNÍ A ÚČETNÍ ÚKONY (doba trvání od předání všech dokumentů – 2  týdny), v gesci účetního

–         založení bankovního účtu společnosti

 • deponované podpisy
 • složení základního kapitálu, jehož výše je určena stanovami společnosti (minimum 1 Euro)

–         registrace na Finančním úřadu

 • registrace k dani z příjmu
 • registrace k DPH
 • registrace celního čísla (Carinskij broj), v případě dovozu a vývozu.

     Poznámka: vzhledem k tomu, že výkonný ředitel jako osoba oprávněn k zastupování firmy MUSÍ být v pracovním poměru, je nutné prakticky okamžitě po zaregistrování firmy, zaregistrovat se na Finančním úřadě a následující měsíc začít platit hrubou mzdu, a tedy odvody ze mzdy. Z tohoto důvodu je nezbytné mít hned od začátku smlouvu s účetním, který vypočítá mzdu a odvody a předá potřebné dokumenty.

Budete – li chtít při založení firmy v Černé Hoře pomoci, kontaktujte nás laskavě.