Zakládání firem v zahraničí

Díky rozsáhlé síti našich spolupracovníků jsme schopni založit obchodní společnost kdekoliv na světě. V jednotlivých zemích závisí snadnost a rychlost založení společnosti na míře byrokracie. Nejčastěji požadavky našich zákazníků je založení společnosti v UK, Německu, Rakousku, Chorvatsku a Rusku.

Nejjednodušší je založení společnosti v UK. Založit společnost (limited liability company, public liability company, limited liability partnership) můžete i on-line, prostřednictvím web stránky britského Obchodního rejstříku: https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company. Registrace firmy stojí £15, které můžete uhradit platební kartou. Trvá zpravidla 24 hodin od podání žádosti.

Procedura založení obchodní společnosti v SRN
Při zakládání firmy v Německu je vyžadováno:

 • Ověření společenské smlouvy veřejným notářem (požaduje se pas nebo občanský průkaz, osoby se dostaví osobně do kanceláře veřejného notáře)
 • Zápis podnikání do obchodního rejstříku u místního obchodního soudu  „Ortsgericht” (je vyžadována společenská smlouva a notářské ověření podpisů). Zápis do obchodního rejstříku je povinný až na výjimky, ke kterým patří malé podniky jednotlivců.
 • Registrace podnikání u místního úřadu „Ordnungsamt” (je vyžadován pas nebo občanský průkaz, osvědčení o zápisu v obchodním rejstříku, notářsky ověřená kopie společenské smlouvy).

Registrační procedura podniku zahrnuje:

 • Ověření společenské smlouvy notářem
 • Zápis podnikání do obchodního rejstříku u obchodního soudu “Ortsgericht “
 • Registrace podnikání u místního úřadu“Ordnungsamt”


Městská rada automaticky o novém podniku informuje:

 • finanční úřad (přiděluje DIČ)
 • průmyslovou a obchodní komoru (povinné členství)
 • oborový svaz (pokud má podnik zaměstnance)
 • úřad práce (přidělí podniku IČO, má-li zaměstnance)
  zdravotní pojišťovnu

Náležitosti při založení pobočky české firmy v SRN
V případě založení pobočky české s. r. o. tato zpravidla podléhají zápisu do německého obchodního rejstříku „Handelsregister”. (Německý právní řád rozlišuje několik druhů poboček  a v závislosti na dané formě buď podléhá, nebo nepodléhá zápisu do Handelsregister). Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.dihk.de/ – Gründerservice. V zásadě platí, že tzv. klíčoví pracovníci (majitelé a řídící pracovníci mateřské firmy v ČR) mohou v dceřiné společnosti pracovat v rámci volného pohybu služeb a nemusí být proto v dceřiné společnosti ani zaměstnáni, pokud v ní nepracují trvale. Pokud v ní budou pracovat trvale v roli jednatelů či dalších řídících pracovníků, budou muset žádat o povolení k pobytu (tedy mít i trvalé bydliště), ale nemusí mít pracovní povolení (doporučujeme však prověřit na místním pracovním úřadě). Čeští výkonní pracovníci (úředníci, dělníci atd.) budou muset žádat o pracovní povolení a je zcela na místním úřadu práce, zda ho obdrží. Pro všechny zaměstnance dceřiné firmy platí požadavky a podmínky jako pro zaměstnance německé (tarifní mzdy, sociální pojištění, úrazové pojištění atd.). Další užitečné informace o podnikání Německu (v češtině) najdete ZDE

 

Chorvatsko: Društvo s ograničenom odgovornošču (společnost s ručením omezeným)
Založení a fungování společností s ručením omezeným se v Chorvatsku řídí Zákonem o obchodních společnostech a řadou předpisů, provádějících tento Zákon. Minimální základní kapitál pro založení společnosti s ručením omezeným 20.000 HRK. Vlastníkem může být jedna právnická či fyzická osoba.
Orgány společnosti s ručením omezeným jsou:

 1. představenstvo – má 1 a více členů, kteří jsou jmenováni a řízeni dozorčí radou. V případě, že není dozorčí rada zřizována, podléhají přímo zakladateli společnosti;
 2. dozorčí rada – povinně se zřizuje pouze v některých případech určených zákonem (např. pokud má společnost více než 300 zaměstnanců). Dozorčí rada má být minimálně tříčlenná

Založení společnosti stojí řádově 1 500 až 2 000 Euro a trvá řádově jeden měsíc. Společnosti se zapisují do Obchodního rejstříku ZDE

Budete-li si přát založit společnost v zahraničí, napište nám laskavě

 

Jak založit obchodní společnost v Rusku

Zakládáme firmu v Bělorusku

Zakládání společností v daňových rájích

Založení obchodní společnosti v Černé Hoře

Jak správně založit firmu v Monaku

Jak založit v Rakousku obchodní společnost