Jak správně založit živnost v Monaku

a234

Vykonávání komerčních, řemeslných aktivit či služeb je podmíněno souhlasem monacké vlády. Udělení povolení k otevření živnosti závisí na zárukách žadatele i na přínosu jeho projektu pro monacké hospodářství. Příslušnou žádost o povolení k vykonávání jakékoli aktivity  je třeba podat na ředitelství pro Hospodářskou expanzi.

 

 

 

Vyčerpávající informace najdete na stránkách daňového úřadu v Monaku:
http://en.service-public-entreprises.gouv.mc/Business-guidelines/Starting-a-business

Každá soukromá osoba, která by v rámci vykonávání svých aktivit chtěla zaměstnat pracovníka, musí získat povolení k zaměstnávání a nahlásit zaměstnance u sociální pojišťovny (Kompensationskasse für Sozialversicherung – CCSS) a k důchodovému pojištění (Autonome Rentenkasse – CAR).

Registrace opravňuje zaměstnance, aby za určitých podmínek pobíral následující dávky:

 • rodinný příplatek pro nezaopatřené děti,
 • náhrada mzdy (polovina platu),
 • částečné navrácení nákladů za lékařské ošetření v případě nemoci ,
 • starobní důchod.

Sazby sociálních dávek jsou následující:

CCSS 16,15% brutto příjmu na náklady zaměstnavatele  0,05%brutto příjmu na náklady zaměstnance.
CAR 7,05% brutto příjmu na náklady zaměstnavatele  6,15%brutto příjmu na náklady zaměstnance.
Zaměstnavatelé mají možnost získat osvobození od plateb sociálních dávek.

Jak získat v Monaku residenturu?
Občané EU musí na cizinecké policii na adrese 3, rue Louis Notari v Monaku předložit následující doklady:

 • výpis z trestního rejstříku nebo místopřísežné prohlášení či jiný stejně důvěryhodný doklad,
 • místopřísežné prohlášení o tom, že jste nikdy nebyl odsouzen,
 • pracovní smlouva potvrzená monackým pracovním úřadem nebo jiný doklad o zaměstnání nebo povolení k založení obchodních aktivit nebo firmy, nebo bankovní potvrzení, kterým se prokáže dostatek finančních prostředků,
 • dvě aktuální fotografie,
 • lékařské potvrzení,
 • nájemní smlouva nebo doklad o ubytování (potvrzený příslušným úřadem) nebo potvrzení o vlastnictví bytu,
 • cestovní pas.

Budete-li potřebovat poradit, kontaktujte nás, laskavě.