Koupě zahraničních firem

Prodej firmy do zahraničí není ani rychlý ani jednoduchý a levný proces. Před podání prvních informací potenciálnímu kupci, s ním – v každém případě – nejprve podepište „Smlouvu o mlčenlivosti“, aby důvěrné informace o vaší firmě podvodně nezískali například vaši konkurenti. Počítejte s tím, že kupující provede kompletní prověrku vaší firmy s cílem objevit „kostlivce ve skříni“. Samozřejmostí je, že si kupující nechá vypracovat i vlastní ocenění vaší firmy.

Prodej firmy probíhá v pěti základních krocích:

  1. vypracovává se tzv. „Letter of Intend“, jímž kupující dává najevo úmysl svoji firmu prodat. Obsahuje základní informace o firmě, to znamená o obsahu činnosti (činnostech), právní formě a ekonomických výsledcích firmy. Jeho nedílnou součástí by měla být i vámi požadovaná kupní cena (k jednání). Druhou možností je vyhlásit tendr na prodej vaší firmy a v tom případě se vypracovává „Tender Offer“, který obsahuje prakticky stejné informace. Jasno musíte mít především v tom, co prodáváte, zda celou firmu (100% podíl), nebo jen její část (v tom případě jakou výši podílu), jednu z divizí vaší firmy či jen část majetku vaší společnosti. Kupující musí mít zcela jasno, čeho se prodej týká, jinými slovy předmět prodeje musí být zcela jasný. Od vašeho záměru se odvíjí i oslovení potenciálních zájemců. Prodáváte-li příklad 100% podíl firmy, nebo jednu její divizi, v úvahu přicházejí zejména kupci podnikající ve stejném oboru, kterým buď chybí výrobek, který vyrábíte a „know how“ s ním spojené, nebo si tím chtějí rozšířit svoji zákaznická síť,
  2. jeho zveřejnění na specializovaných serverech, jež se prodejem firem zabývají. Na inzerci doporučujeme nešetřit! Čím více potenciálních uchazečů získáte, tím větší manévrovací prostor se před vámi otevírá a zvýšíte i pravděpodobnost na dosažení lepší ceny,
  3. prověřování společnosti a stanovení její ceny k jednání ze strany kupujícího,
  4. vlastní jednání o ceně a podmínkách koupě,
  5. uzavření kupní smlouvy a úhrada ceny.

Kupujete-li zahraniční firmu, procedura zůstává stejná, mění se jen vaše role v ní -z prodávajícího na kupujícího. Jste to Vy, kdo vyhledává, prověřuje kupovanou firmu a jedná o podmínkách její koupě.

Chcete-li prodat vaší firmu do zahraničí, nebo koupit zahraniční firmu, napište nám laskavě.