Jak správně podnikat v Belgii /Bruselu/

vlajka

Brusel je sídlem administrativy EU a je proto často označován jako hlavní město Evropy. Celá čtvrtina jeho obyvatel je spjata s fungováním EU. Brusel je tedy městem s převahou politiků, lobbistů, úředníků a obchodníků. Platí zde zlaté pravidlo – plánujete-li v Bruselu jednat, podnikat či bydlet méně než 5 let je výhodnější si byt i kancelář pronajmout. Přesahují-li Vaše plány pět let je výhodnější si zde nemovitost koupit. Nejde ani tak o vysoké ceny nemovitostí, ale spíš o nesmírně vysoké daňové zatížení, a to jak při její koupi (12,5% daň z převodu nemovitosti), tak i při jejím užívání – každoročně placená daň z nemovitosti (50 – 60% z odhadovaného nájmu).

Naprostá většina belgických firem má bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodem. V jednáních postupují profesionálně a obchodně jsou velmi zruční. Zástupci firem si nezakládají na přílišných formalitách, jednají promyšleně s důrazem na dlouhodobější strategii a možnosti navázání trvalejších vztahů, pokud charakter obchodu či spolupráce takový postup umožňují. Jsou schopni dostatečné flexibility a jednání se snaží vést od počátku spíše v duchu „win-win situation“. Nevyznačují se přílišnou agresivitou či arogancí, jsou však dostatečně sebevědomí a nároční. Projednané podmínky považují za závazné a vyžadují, aby byly plněny, zejména pokud jde o termíny, objemy, kvalitu a platební podmínky. Belgičané jsou zvyklí přistupovat k jednání bez zvláštních okolků, efektivně a hospodárně. Je obvyklé, že jednání graduje a hlavní otázky přicházejí na pořad až v konečné fázi, nejlépe při nebo po pracovním obědě. Pracovní oběd je důležitou, samozřejmou a neopominutelnou součástí vyjednávání. Tento postup se odlišuje od tendence některých českých firem věci uspěchat a řešit obtížnější části jednání na začátku. Belgické firmy se snaží vyhnout prostředníkům a preferují navázání obchodních styků přímo s výrobcem. O svém partnerovi se snaží získat maximum informací ještě před prvním jednáním. Belgičané si nepotrpí na používání titulů, s výjimkou akademických, (Doktor, Profesor a dalších.). Běžně a hojně se používají vizitky ve standardní úpravě. S ohledem na jazykovou mutaci je vhodné disponovat s francouzskou a vlámskou, případně anglickou mutací.

Pro úspěch obchodního jednání je důležité i jeho vhodné načasování. Nejvhodnější je načasování v dopoledních hodinách (od 10.00 do 12.30 hod.), nebo odpoledne (od 14.00 do 18.00 hod.) K nevhodným termínům patří pondělí (podnikové porady), období kolem vánoc, velikonoc a církevních svátků, jarních prázdnin. Nepříliš vhodné jsou i letní měsíce (zvláště srpen).

Musíte být připraveni i na negativní stránky podnikání v Belgii, jakými jsou například vysoké sociální dávky, byrokracie (např. vyřízení stavebního povolení trvá min. 9 měsíců), vysoké poplatky a daně spojené s ochranou životního prostředí, dopravou a distribučními sítěmi (např. náklady na elektrickou energii jsou asi o 20% vyšší, než v Evropě). Podnikání v Belgii je administračně i finančně značně náročné.