Jak správně koupit nemovitost v Dubaji a Abu Dhabi

Koupit v Dubaji nebo v Abu Dhabi nemovitost je velice snadný proces. V principu každá ze smluvních stran (prodávající i kupující) musí mít svého právního zástupce, s nímž jdou k notáři, kde uzavřou kupní smlouvu. Transfer fee se pohybuje od 1 – 3%, podle výše ceny kupované nemovitosti. Na trhu s nemovitostmi můžete koupit buď „off plan“ nemovitost (nemovitost ve výstavbě) přímo od stavební firmy, nově dokončenou, nebo starší nemovitost přes realitního makléře, či od přímo od majitele. Trh s nemovitostmi je zejména ve velkých městech jedním s nejrychleji rostoucích segmentů národního hospodářství SAE.

Kdo by měl koupit nemovitost,  investovat v Dubaji

Abu Dhabi je po Hong-Kongu asi druhým největším obchodním centrem v Asii. Investovat do nemovitostí by měly zejména firmy, které zde chtějí podnikat, nebo individuální investoři s cílem následného pronájmu koupené nemovitosti. Dobrou investicí, v této souvislosti, je koupit komerční prostory.

Proces koupě nemovitosti
Právo SAE vychází z anglického základu. První, na co je třeba dát veliký pozor je vlastnictví pozemku. Rozlišují se dvě formy:

  • leasehold, kdy si pozemek pod kupovanou nemovitostí pouze pronajímáte a
  • freehold, kdy pozemek je součástí ceny nemovitosti a přechází plně do Vašeho vlastnictví.

Asi je zbytečné dodávat, že vždy byste měli preferovat plné vlastnictví pozemku.

Aukce
Zajímavou formou koupě nemovitosti v Dubaji jsou aukce. Informace o aukcích bývají zveřejňovány v novinách Emirate 24/7 (http://www.emirates247.com/property).

Koupě/nájem přímo od vlastníka:

Nabídka nemovitostí, užitečné informace
Největšími developery v Dubaji, zaměřenými na bytovou výstavbu jsou Domac Properties (www.damacproperties.com), Emaar Properties (www.emaar.com), Dubai Holding (www.dubai-properties.ae) a Nakheel (www.nakheel.ae).

Užitečnými realitními a inzertními portály jsou:

Vzhledem k tomu, že řada inzerátů je falešných, vedení Emirátů rozhodlo, že vytvoří jednotný portál, kde budou jen platné a ověření nabídky. Najdete jej na adrese: http://www.simsari.ae

Vyjednávací proces – nabídka zapadajícího slunce
Arabští obchodníci jsou velice mazaní. Oťuknou nenápadně, do jaké míry máte o jimi prodávanou nemovitost zájem. Pokud o ní po „evropsku“ bezelstně zatoužíte, okamžitě pomalu zvedají cenu. Jednání s arabskými obchodníky je zdlouhavý proces. Musíte jim dát od počátku najevo, že nejste ani Američané ani Rusové, a že jim určené ceny platit nemůžete. Kupujete-li dvou a více pokojový byt od stavební firmy, může pro Vás zažádat o rezidenční vízum. Rozhodně to udělejte, abyste mohli kontrolovat, jak stavba pokračuje. Vízum obvykle hradí stavební společnost a je zahrnuto v ceně nemovitosti.

Doklady
Jediným dokladem nutným ke koupi nemovitosti je platný pas. Kupují-li nemovitost manželé, doporučujeme nechat si přeložit oddací list pro potřeby sepsání poslední vůle.

Záloha
Kupujete-li off plan nemovitost, skládá se záloha ve výši 10 – 30% z kupní ceny nemovitosti. Obvykle každé následující tři měsíce se platí dalších 10% z ceny. Konkrétní výše zálohy i splátek si dohodnete se stavební firmou při uzavírání smlouvy. V ceně jsou obvykle zahrnuty i právní služby. Doporučujeme tuto skutečnost zkontrolovat.

Kupujete-li novou, nebo starší nemovitost od realitního makléře či od přímého vlastníka, skládá se kauce obvykle ve výši 10%, a to při podpisu rezervační smlouvy. V té je jasně stanoven i termín uzavření finální kupní smlouvy a datum splatnosti zbylé části. V tomto případě je vždy nutné najmout právníka.  Na úhradu jeho služeb počítejte s částkou mezi 1 -2% z ceny kupované nemovitosti. Pozor, od již uzavřené rezervační smlouvy nemůžete bez vážných odstoupit, aniž Vám propadne složená kauce ve výši 10%.

Založení účtu
Pro platbu všech záloh i právníka byste měli v SAE založit účet. Nepotřebujete k tomu nic víc, než platný pas. Doporučujeme: www.dubaibank.ae

Hypotéka
Většina stavebních firem je napojena, stejně jako u nás, na hypotéční banku. I podmínky jsou obdobné: hypotéční banky poskytují maximálně 70% ceny nemovitosti, při úroku mezi od 4 – 8% per annum. U dokončené, nebo starší nemovitosti je potřeba odhad nemovitosti. Ovšem i tady musíte dát pozor! Hypotéční banky poskytují automaticky hypotéku pouze v případech, kdy celý stavební projekt předem schválí. Je třeba tuto skutečnost na místě ověřit. Bližší informace najdete například na www.amlakfinance.com a www.mawarid.ae , což je největší poskytovalé hypoték v Dubaji.

Záruční lhůta
Délka záruční doby, po níž můžete chtít od stavební firmy odstranit vady a nedodělky je 10 let. Vždy mějte tuto lhůtu stanovenu i v kupní smlouvě.

Vlastnictví nemovitosti, Katastr
Vlastníkem nemovitosti se stanete v momentu podpisu kupní smlouvy a následného zapsání do Katastru nemovitostí. Katastr:http://www.dubailand.gov.ae/EngDefault.aspx Zde se dozvíte i vše potřební ke koupi či pronájmu nemovitostí.

Závěť
Jelikož SAE nepatří do EU, vřele doporučujeme udělat „závěť. Jinak proces se dědické řízení řídí místním právem.