Procedura založení obchodní společnosti v SRN

Při zakládání firmy v Německu je vyžadováno:

 • Ověření společenské smlouvy veřejným notářem (požaduje se pas nebo občanský průkaz, osoby se dostaví osobně do kanceláře veřejného notáře)
 • Zápis podnikání do obchodního rejstříku u místního obchodního soudu  „Ortsgericht” (je vyžadována společenská smlouva a notářské ověření podpisů). Zápis do obchodního rejstříku je povinný až na výjimky, ke kterým patří malé podniky jednotlivců.
 • Registrace podnikání u místního úřadu „Ordnungsamt” (je vyžadován pas nebo občanský průkaz, osvědčení o zápisu v obchodním rejstříku, notářsky ověřená kopie společenské smlouvy).

Registrační procedura podniku zahrnuje:

 • Ověření společenské smlouvy notářem
 • Zápis podnikání do obchodního rejstříku u obchodního soudu “Ortsgericht “
 • Registrace podnikání u místního úřadu“Ordnungsamt”


Městská rada automaticky o novém podniku informuje:

 • finanční úřad (přiděluje DIČ)
 • průmyslovou a obchodní komoru (povinné členství)
 • oborový svaz (pokud má podnik zaměstnance)
 • úřad práce (přidělí podniku IČO, má-li zaměstnance)
  zdravotní pojišťovnu

Kde budu platit daň z příjmu?

Příjmy z podnikatelských aktivit na německém území podléhají německé dani z příjmů.

Náležitosti při založení pobočky české firmy v SRN

V případě založení pobočky české s. r. o. tato zpravidla podléhají zápisu do německého obchodního rejstříku „Handelsregister”. (Německý právní řád rozlišuje několik druhů poboček  a v závislosti na dané formě buď podléhá, nebo nepodléhá zápisu do Handelsregister). Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.dihk.de/ – Gründerservice. V zásadě platí, že tzv. klíčoví pracovníci (majitelé a řídící pracovníci mateřské firmy v ČR) mohou v dceřiné společnosti pracovat v rámci volného pohybu služeb a nemusí být proto v dceřiné společnosti ani zaměstnáni, pokud v ní nepracují trvale. Pokud v ní budou pracovat trvale v roli jednatelů či dalších řídících pracovníků, budou muset žádat o povolení k pobytu (tedy mít i trvalé bydliště), ale nemusí mít pracovní povolení (doporučujeme však prověřit na místním pracovním úřadě). Čeští výkonní pracovníci (úředníci, dělníci atd.) budou muset žádat o pracovní povolení a je zcela na místním úřadu práce, zda ho obdrží. Pro všechny zaměstnance dceřiné firmy platí požadavky a podmínky jako pro zaměstnance německé (tarifní mzdy, sociální pojištění, úrazové pojištění atd.).

Užitečné informace o podnikání Německu (v češtině) najdete ZDE

Spolupracujeme s HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Wexstraße 7, 20355 Hamburg, www.hwfhamburg.de,Tel: +49 40 22 70 19 16

44

Posláním našeho partnera je podpora českých firem, což mj. zahrnuje:

 • poskytování ucelených informací jak k podnikatelskému prostředí, tak k místnímu prostředí
 • pomoc při zařizování rezidentních a pracovních povolení
 • urychlení schvalovacích procesů, jejich obstarání
 • pomoc při zajištění vhodných kanceláří / komerčních prostor,
 • podpora v podobě grantu na pokrytí části nájmu pro nově zřízené zahraniční dceřinné podniky v Německu
 • vystupuje jako agent v zájmu firmy při zařizování administrativních úkonů v rámci úřadů a institucí
 • zajištění kooperace firmy s odborníky a partnery

Všechny poskytované služby jsou poskytovány bezplatně!