Hledáme záměstnání v zahraničí

Ve Velké Británii neexistuje zákonná povinnost uzavřít pracovní smlouvu, přesto většina zaměstnavatelů pracovní smlouvy nabízí, čímž chrání práva svá i svých zaměstnanců. Pracujete-li pro zaměstnavatele déle než jeden měsíc, měli byste obdržet písemnou smlouvu – tzv. statement of employment particulars. Povinnost zaměstnavatele vám tuto smlouvu vydat, vzniká až druhý měsíc od započetí práce a to i tehdy, pokud jste pro něj pracovali pouze po dobu těchto dvou měsíců.


UPOZORNĚNÍ: Zaměstnavatel ne povinen vystavit smlouvu osobám, které nemají status „employee“ (např. zaměstnancům agentur, kteří jsou označování jako „workers“.


 

Zaměstnavatel ve smlouvě nemusí zahrnout všechny podmínky pracovní činnosti, avšak smlouva musí zahrnout hlavní podmínky – tzv. „Principal statement“.

PRINCIPAL STATEMENT

Smlouva by měla obsahovat následující náležitosti:

 • vaše jméno a jméno zaměstnavatele,
 • pracovní pozici a popis práce,
 • datum zahájení zaměstnání,
 • výši platu a data výplaty,
 • počet pracovních hodin
 • nárok na dovolenou,
 • místo práce,
 • informace o nemocenské,
 • informace o výpovědní lhůtě,
 • informace o disciplinárním řízení a postupu při stížnosti,
 • jakákoliv ujednání, jež ovlivňují podmínky vaší práce
 • penzi a penzijní program,
 • nejste-li zaměstnancem na dobu neurčitou, pak datum ukončení práce.

Tento principal statement vám může být předložen v různé formě – může být např. součástí dopisu nabízející práci, nebo klasické pracovní smlouvy. Případně vám může být předána pouze kopie z „příručky zaměstnance“ či z jiného dokumentu.

Jestliže tomu tak zaměstnavatel učiní, měl by vám předat písemné prohlášení stanovující, jaké body v těchto kopiích naleznete. Jestliže vám zaměstnavatel některou z podmínek, jež musí být v principal statement uvedena, nenabídne (např. penzijní program), tento fakt musí v v principal statement uvést. Nemůže nic jednoduše vypustit.

Zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit okamžitě, pokud došlo k porušení pracovní kázně či dalších dohod. Ve Velké Británii to např. zahrnuje i použití internetu, případně počítačů a dalšího zařízení k jiným než pracovním účelům. Většinou však je zvykem zaměstnance nejprve napomenout a pouze pokud nedojde k nápravě, dostane opravdu výpověď. Rozhodne-li se zaměstnanec ukončit pracovní poměr sám, musí o tom uvědomit zaměstnavatele předem, aby bylo možno za něj najít náhradu, případně zaškolit jeho nástupce. Bez výpovědní lhůty je možno odejít, pokud na místě nejste déle než 4 týdny. Jinak je zvykem zpravidla čtyřtýdenní výpovědní lhůta, některé podniky požadují týden navíc za každý rok, který jste ve společnosti odpracovali, maximum je však 12 týdnů. Tato doba může být delší u vysoce kvalifikovaných pracovníků či vyšších manažerských pozic, za které se obtížně hledá náhrada.

STÍŽNOSTI

Jestliže máte dojem, že váš zaměstnavatel nedodržuje státem stanové pracovní podmínky, můžete kontaktovat ACAS (http://www.acas.org.uk), kde vám pomohou.

Užitečný odkaz: Velká Británie – pracovní a životní podmínky (v češtině) ZDE

Najdete tam následující informace:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění a daně – formulář E301
6. Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená, PRACOVNÍ PRÁVO
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací