Podnikání v Chorvatsku (základní informace)

Úvodem je třeba říci, že Chorvaté vás s úsměvem přivítají jako turistu, který u nich utratí peníze, ale zcela jinak vás budou vítat jako obchodního konkurenta, který je připravuje o chleba. Nemáte-li v Chorvatsku skutečně dobré přátele, kteří vás do tajů místních obchodních praktik zasvětí, zpravidla podnikání cizince nekončí jako pohádka se šťastným koncem.

V Chorvatsku mohou Češi podnikat třemi základními způsoby:

  1. na český živnostenský list, jedná-li se o nárazovou činnost. Například jednou, dvakrát za sezónu řidič přiveze do Chorvatska české turisty;
  2. na chorvatský živnostenský list. Jednou z podmínek jeho získání je, že žadatel musí mít trvalý pobyt v Chorvatsku. Háček spočívá v tom, že na něj máte nárok až po nepřetržitém pětiletém pobytu v zemi. Návod, jak v Chorvatsku získat ŽL (Obrt) najdete ZDE
  3. prostřednictvím obchodní společnosti. Vzhledem k tomu, že jen minimum českých podnikatelů splňuje podmínku trvalého pobytu, většina z nich si v Chorvatsku zakládají obchodní společnost.

Društvo s ograničenom odgovornošču (společnost s ručením omezeným)

Založení a fungování společností s ručením omezeným se v Chorvatsku řídí Zákonem o obchodních společnostech a řadou předpisů, provádějících tento Zákon. Minimální základní kapitál pro založení společnosti s ručením omezeným 20.000 HRK. Vlastníkem může být jedna právnická či fyzická osoba.
Orgány společnosti s ručením omezeným jsou:

  1. představenstvo – má 1 a více členů, kteří jsou jmenováni a řízeni dozorčí radou. V případě, že není dozorčí rada zřizována, podléhají přímo zakladateli společnosti;
  2. dozorčí rada – povinně se zřizuje pouze v některých případech určených zákonem (např. pokud má společnost více než 300 zaměstnanců). Dozorčí rada má být minimálně tříčlenná

Založení společnosti stojí řádově 1 500 až 2 000 Euro a trvá řádově jeden měsíc. Společnosti se zapisují do Obchodního rejstříku ZDE

Daň ze zisku
Plátci daně ze zisku jsou obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, které samostatně a trvale vykonávají hospodářskou činnost s cílem tvorby zisku a to výrobou, prodejem a poskytováním služeb. Všichni daňoví plátci platí daň ze zisku ve výši 20 %. Nižší zdaňovací úroveň 5 % a 15 % odvádí poplatníci podnikající v oblastech zvláštní státní péče (např. v oblastech postižených válečnými událostmi). Nižší daňovou sazbu (10 %) rovněž využívají uživatelé volných celních zón.

Daň z přidané hodnoty (DPH)
Od 1. 1. 1998 je v Chorvatsku zavedena jednotná DPH ve výši 22 % na všechny druhy zboží a služeb. Od 1. 11. 1999 je zavedena 0 % (nulová úroveň) DPH na mléko, chléb, léky, knihy a služby cestovních operátorů.

Daň z převodu nemovitostí
Daň z převodu nemovitosti se platí při prodeji, výměně nebo při získání nemovitosti (zemědělská půda, stavební pozemek, obytné a správní budovy a jiné stavební objekty). Výše daně činí 5% z hodnoty nemovitost.

Užitečný odkaz: Chorvatsko – životní a pracovní podmínky, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Obsahuje následující informace:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povolení k pobytu
4. Registrační procedury
5. Sociální zabezpečení, zdanění, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Použité zdroje informací