Jak získat v Německu výuční list?

V souvislosti s úplným otevřením německého pracovního trhu se pro mladé Čechy otevírá možnost vyučit se v Německu řemeslu. Německý výuční list je dobrou vstupenkou na tamní trh pracovních příležitostí.

V Německu funguje takzvaný duální systém, kdy je výuka učňů spojena s prací v konkrétní firmě. Firma učňovi dává nejen plat, ale hradí i náklady na výuku.  Vzdělání je zakončeno po třech až třech a půl letech učňovskou (tzv. tovaryšskou) zkouškou.

Každý učeň (tzv. tovaryš) se může vzdělávat dál a složit mistrovskou zkoušku, která je v řemesle vrcholnou odbornou kvalifikací.

Češi mají velkou možnost uplatnění zejména v bavorském pohraničí (především na severu této spolkové země), kde je volných mnoho učňovských míst v technických oborech, jako je výroba komponentů pro letecký, automobilový nebo strojírenský průmysl.

Tovaryši a mistři si mohou zvolit z velmi bohatých možností dalšího zvyšování kvalifikace. Příkladem zvýšení kvalifikace pro podnikatele a manažery je obor podnikový ekonom nebo obor restaurátor v řemeslech jako mezinárodně renomované další odborné vzdělání. V mnoha spolkových zemích otevírá mistrovský list i cestu ke studiu na vysoké odborné škole nebo na univerzitě.

Ústřední svaz německých řemesel (ZDH) pro zájemce o informace jak se v Německu vyučit, otevřel vlastní internetové stránky: www.zdh.de
Na této stránce můžete jako výchozí jazyk zvolit i češtinu ZDE.