Jak založit v UK živnost a obchodní společnost

Ve Velké Británii neexistuje živnostenský zákon, neexistují tedy ani živnostenské úřady a živnostenské listy.

Naštěstí, tzv. volné živnosti, jak je známe z České republiky, ve Velké Británii neexistují. Pouze k několika typům podnikání či určitým profesím je třeba získat od státu zvláštní licenci, jako jsou např. advokáti, lékaři, realitní či pojišťovací agenti nebo auditoři, jimž je licence vydávána na základě vzdělání, praxe v oboru a morálního charakteru a v řadě případů i složení písemné zkoušky. Ve všech ostatních oblastech můžete podnikat bez jakéhokoliv omezení.

„Založení živnosti“ je v UK snadný proces. Stačí na HMRC (Daňovém úřadě, ZDE) nahlásit že jste začal podnikat (self-employed), počkat šest týdnu na doručení daňového čísla UTR (Unique Tax Reference), které Vám přijde na vaši adresu v UK, čímž jste splnil zákonnou povinnost pro “ohlašení živnosti“, jinými slovy, tímto úkonem zahájil jste svoji podnikatelskou činnost, z níž budete platit daně. Finanční úřad v UK plní úlohu integrovaného inkasního úřadu pro všechny daně a pojištění. Daň z příjmu se platí jednou ročně. Samozřejmým předpokladem pro vyvíjení samostatně výdělečné činnosti je mít v Británii trvalé bydliště.
Druhou nezbytnou zákonnou povinností při zahájeni podnikáni je začít si platit sociální pojištění (National Insurance), blíže viz: https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number. Pro podnikatele platí sazba Class 2 ve výši £ 2.70 týdně při dosažení minimálním přijmu ve výši £7,755 v rámci jednoho daňového období. Jen pro ilustraci jednoduchosti placení daní v UK: daňový úřad každé čtvrtletí podnikateli pošle složenku za sociální pojištění, zaplatíte ji a máte svoji povinnost splněnou. Můžete si však zažádat i o tzv. Low Earnings Exemption, což je výjimka neplaceni daní, nedosáhnete-li Váš příjem výše uvedeného minima.

Blíže viz: http://search.hmrc.gov.uk/kb5/hmrc/forms/home.page (dohledejte si formulář CF10).

Pro získání všech výhod a benefitů, musíte mít v pořádku účetnictví. Doporučuji tu používat například programu GnuCash, který si můžete zdarma stáhnout ZDE, nebo si najmout účetní. Přehled všech možných i nemožných výhod a benefitů pro malé podnikatele najdete na web stránce http://www.welfarerights.net/home.php.

Pro začínající podnikatele nabízí UK řadu podpůrných programů. Můžete jednak žádat o úlevu na daních Tax Credit (zdroj:http://www.hmrc.gov.uk/taxcredits/people-advise-others/entitlement-tables/get-started.htm), který se vztahuje pro podnikatele s nízkými příjmy, dále existuje program Housing Benefit (ZDE), který umožňuje získat příspěvek na bydlení a Council Tax Credit (ZDE), žádost o snížení obecní daně.

V každém městě existují grantové agentury, které organizují půjčky podnikatelům z „Vládního fondu pro začínající podnikatele“.
Zdroj:http://www.startuploans.co.uk
K získání vládní půjčky budete potřebovat velmi dobrý podnikatelský plán a velmi dobrou přesvědčovací schopnost, aby vám ji schválili. Po schválení vašeho podnikatelského záměru ji dostanete zhruba do měsíce.

Pokud budete chtít založit v UK obchodní společnost, je to opět velice rychlý a jednoduchý proces. Založit společnost (limited liability company, public liability company, limited liability partnership) můžete i on-line, prostřednictvím web stránky britského Obchodního rejstříku: https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company. Registrace firmy stojí £15, které můžete uhradit platební kartou. Trvá zpravidla 24 hodin od podání žádosti.