Jak uspět na pracovním trhu v Německu?

Z vlastních zkušeností bych jmenoval hlavních šest zásad:

 • přizpůsobit se německé mentalitě. V mládí jsme měli povinnou „družbu“ s NDR. Zatímco v českých továrnách a JZD se na dvorech povalovaly rozbité stroje a nepoužité výrobky, německé byly ve vzorném pořádku, vše uklizeno a vzorně srovnáno. Řeklo-li se, že společný sraz bude v 8 hodin, Němci se shromáždili nejpozději za pět minut osm, zatímco první Češi se začali – celí rozespalí -„trousit“ nejdříve ve čtvrt na devět. Chcete-li pracovat v Německu, musíte přijít do práce na minutu přesně, maximálně minutu před koncem přestávky musíte být zpět na pracovišti a dřít, až z Vás pot lije. Odvádět na daních 40 někdy až 50% svého výdělku státu a nestěžovat si. Tohle vše je ve většině pracovních míst v Německu absolutní samozřejmostí. Absolutní! Stejně tak jako je samozřejmá půlroční zkušební doba, několik let smlouvy na dobu určitou, automatické příspěvky z platu na charitu atd. Pokud se ti tvrdé podmínky, milý Čecháčku nelíbí, anebo je nedodržíš, můžeš jít – na tvé pracovní místo čeká dalších sto uchazečů a zájemců z celého světa. Takhle drsné to prostě je!
 • znát základní informace o podmínkách zaměstnání v Německu. Oficiální informace najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (zde).
  Budete-li chtít pracovat v oboru, který je takzvaně reglementován (podmíněn dosažením určité kvalifikace), musíte požádat o uznání kvalifikace dosažené v ČR (týká se to asi 60 profesí: například lékařů, zdravotních sester, učitelů, atd.). Před odjezdem do Německa si nezapomeňte nechat soudním překladatelem přeložit své univerzitní diplomy, maturitní vysvědčení či výuční listy a vezměte si je s sebou. Více informací najdete na internetových stránkách berufliche-anerkennung.de
 • mít v pořádku pracovní smlouvu. V Německu jsem zakládal nejednu firmu, takže vím, jak jsou němečtí právníci pečliví, důkladní a zpracovávají ji až do nejmenších podrobností. Obdobně musíte postupovat i Vy. V každém případě, nelitujte peněz a najměte si renomovaného místního právníka, který Vám pracovní smlouvu zkontroluje a případně doplní. Vyhnete se tak mnoha nedorozuměním a případným pracovním sporům.
  Pracovní smlouva by měla obsahovat:

  • jména a adresy (sídla) smluvních stran,
  • místo, kde bude práce vykonávána,
  • popis pracovní pozice,
  • datum vzniku pracovního poměru a ustanovení o tom, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou
  • ustanovení týkající se pracovní doby a mzdové podmínky, včetně lhůty splatnosti,
  • výpovědní doba. Minimální zákonná výpovědní lhůta představuje čtyři týdny a je možné ji podat vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce nebo k jeho konci. Samotná délka výpovědní lhůty je odvislá od celkové doby trvání pracovního poměru u zaměstnavatele. U pracovního poměru trvajícího alespoň 2 roky činí délka výpovědní doby 1 měsíc, u pracovního poměru nad 10 let pak 4 měsíce a u pracovního poměru nad 20 let už činí 7 měsíců, není-li stanoveno jinak.

Mějte na paměti, že pracovní smlouvy nejsou v Německu uzavírány na základě pracovněprávních předpisů jako je tomu u nás, ale na základě německého Občanského zákoníku (§ 611 a násl. BGB), a to konkrétně dle ustanovení týkající se tzv. služební smlouvy. Vznik pracovní smlouvy je pak vázán souhlasným projevem obou smluvních stran o výkonu práce zaměstnance a jejím počátku pro zaměstnavatele. V Německu se běžně sjednávána zkušební doba, která činí maximálně šest měsíců, přičemž není v rozporu s právními předpisy, pokud je kratší. Ve zkušební době může být pak pracovní poměr vypovězen během dvou týdnů.

 • znát výši minimální mzdy. Od 1. ledna 2015 platí na území Německa zákonná minimální mzda ve výši 8,50 EUR za hodinu pro německé i zahraniční zaměstnance, jimž nenáleží odvětvová minimální mzda. Znamená to, že ti zaměstnanci, kteří vykonávají činnost na území Německa, musí za svou práci obdržet od svého zaměstnavatele nejméně 8,50 EUR za hodinu, ať už se jedná o německého, nebo o zahraničního zaměstnavatele. Rovněž pro odměňování za praxi či stáž má zásadně platit zákonná minimální mzda. Z těchto pravidel však existují výjimky vztahující se na určité skupiny zaměstnanců a praktikantů. Kromě toho na území Německa platí pro německé i zahraniční zaměstnance minimální mzdy v určitých odvětvích. Znamená to, že všem zaměstnancům, kteří na území Německa pracují v daném odvětví, náleží odměna za práci přinejmenším ve výši minimální mzdy závazně platné v tomto odvětví. Přitom není podstatné, zda je jejich zaměstnavatel z Německa, nebo ze zahraničí.
 • vědět, na co si dát pozor! Podrobné informace najdete na http://ratgeber-ungesicherte-jobs.dgb.de
 • znát základní informace pro přeshraniční pracovníky, (v češtině) ke stažení zde

Nezapomeňte, že Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v Německu vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete. Pokud víte, od kterého data začnete pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte jí, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě. Po ukončení výdělečné činnosti v Německu oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň délku doby pojištění v Německu, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného. Obdobně postupujte i u důchodového zabezpečení. Odhlaste se včas z ČSSZ. Pamatujte si, že budete-li pracovat v několika státech – délka pojištění na důchod se sčítá! Pokud plánujete pracovat v Německu na dobu kratší šesti měsíců, nepotřebujete se odhlašovat z placení povinného zdravotního pojištění v České republice, ale nesmíte ale zapomenout na to, že po návratu musíte doplatit dobu, po kterou jste v Německu pracovali.

V Německu za vás bude sociální a zdravotní pojištění odvádět Váš zaměstnavatel a dostanete i novou evropskou kartu zdravotního pojištění. Chcete-li pracovat v Německu, ale nadále bydlet v ČR požádejte svou německou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře E106. Na základě tohoto potvrzení vás česká zdravotní pojišťovna, u níž jste byli doposud pojištěni, výpomocně zaregistruje a vystaví vám potvrzení (kartičku), takže v Česku budete mít nárok na stejnou zdravotní péči, jako čeští pojištěnci.

Německé pracovní portály a pracovní agentury
Pracovní příležitosti v Německu si můžete najít buď sami, nebo prostřednictvím německých zaměstnavatelských agentur. K usnadnění hledání jsme pro připravili několik užitečných odkazů:
Arbeitsagentur.de – stránky Spolkové agentury pro práci s informacemi o práci v Německu a nabídkami práce
karriere.de – informační portál o práci a kariéře v Německu s rozsáhlou nabídkou práce
Stepstone.de, Monster.de, Jobpilot.de, Jobscout24.de, Stellenanzeigen.de,
Stellenanzeigen.net , Adecco.de, Manpower.de, Bundesagentur für Arbeit, Jobrobot.de

Inzerce pracovních míst v novinách

Berliner Zeitung: Der Stellenmarkt http://www.berlin-job.de

Anzeigenmarkt Frankfurter Rundschau http://www.fr-aktuell.com

Handelsblatt Interaktiv http://www.handelsblatt.com

DIE WELT online – Berufswelt online http://anzeigen.sueddeutsche.de/indexb.html

DIE ZEIT Stellenmarkt http://www.jobs.zeit.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung http://www.faz.de

Süddeutsche Zeitung http://www.sueddeutsche.de

Ubytování v Německu

Upozornění: sice už nemusíte žádat o pracovní povolení, ale v platnosti stále zůstává ohlašovací povinnost pobytu na ohlašovnách (Meldebehörde) na radnicích v rámci bydliště. Podle „Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích“ musí být bydliště v Německu nahlášeno nejpozději do 14 dnů (zpravidla u přihlašovacího úřadu příslušného města a obce). Tato přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany EU a cizince, kteří mají v Německu bydliště. Týká se to např. manželů nebo dětí pod 21 let s českým občanstvím, kteří žádají o sloučení rodiny k osobám, které vlastní německé občanství, dále pak i samostatně výdělečných osob, studentů nebo důchodců.

Další užitečné informace ohledně pobytu: Spolkové ministerstvo vnitra, Alt – Moabit 101D, 105 59 Berlin, http://www.bmi.bund.de

Budete – li hledat v Německu ubytování, pomoci Vám mohou následující stránky:

WG-gesucht.de – nabídky na sdílení bytů a pronájmy pokojů i bytů

Immowelt.de – portál s nabídkami na pronájem bytů, pokojů i domů

Immobilienscout24.de – realitní portál s mnoha nabídkami, který umožňuje vyhledávání podle různých kritérií

Studenten-wohnung.de – nabídka bydlení převážně pro studenty, inzeráty na pronájem bytů i pokojů