Jak správně koupit nemovitost v Chorvatsku

Rozhodnete-li si koupit nemovitost sami, nebo prostřednictvím chorvatské realitní kanceláře, pak byste si měli dát velký pozor na následující nejčastější problémy a nedostatky:

  1. řada chorvatských nemovitostí vůbec nemá stavební povolení, některé dokonce stojí mimo stavební pozemky a v rozporu s územním plánem. V nejhorším případě se vám může stát, že přijede bagr a vámi koupenou nemovitost zboří, a to na Vaše náklady!! Dům bez stavebního povolení nikdy nekupujte!
  2. před podpisem kupní smlouvy je třeba zkontrolovat všechny dokumenty k nemovitosti, ze kterých je možno vyčíst, zda nemovitost není zatížena věcným břemenem, zda byla postavena na stavebním pozemku, zda má platné stavební povolení, zda byla postavena v souladu s územním rozhodnutím atd.,
  3. pokud má nemovitost vlastní pozemek, který velikostí a hranicemi na první pohled nesouhlasí s geometrickým plánem, nechte si jej raději sami nově zaměřit. Chorvati jsou v otázkách výměny části pozemků se sousedy velice tvořiví, a poněvadž nový zápis do Katastru stojí peníze, změny do něj zásadně nezapisují,
  4. Chorvaté velice často rozšiřují obytnou plochu rodinného domku přistavením dalšího patra. Stavební povolení je vydáváno s platností nejčastěji na dva roky. Jelikož Chorvaté mají na všechno dost času, většinou termín dokončení stavby „prošvihnou“ a nedojde tak ke kolaudaci nově budovaného patra ani k jeho následnému zápisu do Zemských knih a do Katastru. Samozřejmě se Vám budou snažit prodat dům jako vícepatrový, ačkoliv v Zemských knihách bude napsáno, že jde o dům přízemní, jinými slovy bez nově postavěného patra. Nikdy na koupi takového to domu nepřistupte;
  5. podívejte se do Vlastnického listu, kolik má nemovitost vlastníků. Je-li jich více, trvejte na tom, aby měl prodávající plnou moc k prodeji od ostatních spoluvlastníků. Nedejte na sliby, že bratranci či sestřenice k podpisu kupní smlouvy přijdou. Určitě jich „po chorvatsku“ bude chybět alespoň polovina a úhrada času notáře je na vás;
  6. nejčastější zástavu na nemovitostech tvoří hypotéka. Nikdy ji neplaťte v rámci kupní ceny. Domluvte se s bankou, která hypotéku poskytla, že zbývající částku zaplatíte přímo na její účet. Odplombuje vám v listu vlastnictví zástavu a nemovitost můžete do Zemské knihy rovnou zapsat na vaše jméno,
  7. všechny právní smlouvy sepsané Chorvaty maximálně chrání prodávajícího a zprostředkovatelskou realitní kancelář, ale nikdy vás jako kupujícího. Za 20 let jsem neviděl kupní smlouvu, kterou bych nemusel předělat;
  8. Chorvaté bezpečně poznají, že jste na jejich realitním trhu nováčkem a pokusí vás – s odpuštěním – oškubat jak „zlatou husu“. Před odjezdem do Chorvatska Vám doporučuji, poradit se s někým, který tamní trh dobře zná, vysvětlí Vám kupní proceduru a reálné ceny služeb. Konzultace se Vám bohatě vyplatí.