Hledáme zaměstnání v Rakousku

Aktuální informace o podmínkách zaměstnání v Rakousku najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení a daně + Přídavek na dítě v Rakousku
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací a užitečné odkazy

Stručné shrnutí: základem bezproblémového zaměstnání je dodržování rakouského zákoníku práce a minimálních mezd stanovených pro jednotlivé obory v tzv. kolektivních smlouvách.

Co očekává rakouský zaměstnavatel od zahraničního uchazeče?

Především komunikativní znalost němčiny, u některých profesí i písmem, angličtina nebo další cizí jazyk jsou výhodou. Dále pak pracovní a odborné zkušenosti, odpovědný přístup k pracovním povinnostem a loajalitu k firmě. Podklady žádosti o zaměstnání by měly být stručné a přesné a pokud možno by měly poskytnout vyhraněný obraz uchazeče. Průvodní dopis by se měl vztahovat k dané pozici, o kterou se pracovník uchází.

Jak je to s uznáváním kvalifikace?

Stejně jako ve všech zemích, tak i v Rakousku existuje několik desítek regulovaných povolání, pro které je potřeba získat uznání kvalifikace. Každá spolková země má vlastní oborové instituce, které kvalifikace uznávají. Uznání kvalifikace je zpoplatněno a vyřízení trvá týdny až měsíce. Bližší informace lze nalézt na webové stránce http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints/index.htm.

Seznam regulovaných profesí, včetně kontaktů na uznávací orgány v Rakousku lze získat na adrese: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.indexCountry&cId=11.
Na těchto stránkách je nutné najít danou profesi a kontakty na uznávací instituci a zde pak předložit úředně ověřené překlady o vzdělání v ČR. Instituce, většinou příslušné ministerstvo, posoudí, zda vzdělání postačuje, či zda si přeje ještě nějaký doplňující doklad. Například u zdravotních sester nebo lékařů je to například potvrzení českého Ministerstva zdravotnictví. Doporučuje se poslat na příslušné úřady nejdříve překlady naskenované.

Pracovní a platové podmínky

Obecná zákonem stanovená minimální mzda v Rakousku neexistuje. Mzdy jsou upraveny tzv. kolektivními smlouvami. Jsou uzavírány pro jednotlivé obory, profese, spolkové země po dohodě zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Mzdy se zvyšují a snižují zpravidla i v závislosti na případné inflaci, resp. deflaci. Zaměstnavatelé jsou povinni tyto minimální mzdy dodržovat

Po uzavření pracovní smlouvy se zaměstnavatelem obdrží zaměstnanec tzv. Sozialversicherungsnummer. Karta kromě čísla sociálního pojištění, jména a data narození obsahuje i informaci o dané osobě. Lékař potřebuje druhou kartu lékaře, aby mu mohl předepsat léky. Z druhé strany karty je i již zmíněný EHIC, který zajišťuje i nezbytně nutnou péči v zemích EU/EHP a Švýcarska, tedy mimo Rakousko.

Jakmile český občan zahájí výdělečnou činnost v Rakousku, stane se pojištěncem tohoto státu v případě, že jeho činnost bude zakládat povinnost odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Skutečnost, že se stal pojištěncem jiného státu, nahlásí své zdravotní pojišťovně. Současně bude muset vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) vystavený českou zdravotní pojišťovnou. Jestliže český občan již zahájil práci v Rakousku, postačí oznámení o odhlášení a vrácení EHIC poštou. O nový EHIC může požádat svou kompetentní zahraniční zdravotní pojišťovnu.

V případě, že český občan bude v Rakousku i bydlet, je třeba na magistrátu Magistratische Bezirkamt ve Vídni nebo na některém z obecních úřadů Gemeindeamt, do tří dnů ohlásit svůj pobyt, tzv. Meldezettel, na jehož základě získá tzv. osobní číslo Zentral Melderegister (ZMR). K jeho získání musí doložit jméno, příjmení, datum narození, náboženské vyznání, nájemní smlouvu majitele domu, kde osoba bydlí v podnájmu.

V Rakousku má pracovník nárok na příspěvky na dopravu tzv. Pendlerpauschale (https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/193/Seite.800600.html) a finanční příspěvek na děti tzv. Familienbeihilfe – (https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080711.html).

Pokud český občan pracuje v Rakousku jako tzv. pendler – správně příhraniční pracovník (Grenzgänger), který se aspoň jednou týdně vrací domů do ČR, tj. za prací dojíždí z České republiky je vždy pojištěn v zemi, kde pracuje. Po registraci u zahraniční zdravotní pojišťovny (často jen elektronické) mu pojišťovna zašle kartičku pojištěnce a uchazeč si zažádá u této (rakouské pojišťovny) o formulář S1. Na jeho základě mu vydá dosavadní česká zdravotní pojišťovna speciální, tzv. žlutou kartičku pojištěnce EU trvale žijícího v ČR, která mu zajišťuje po jeho předložení u českého lékaře péči za stejných podmínek, jako pojištěncům českých zdravotních pojišťoven. Může si tedy vždy vybrat, v které zemi využije zdravotní péči. (Více na http://www.cmu.cz/propojistence/eu/postupy1/46-postupyosoby/78-pendleri.)

 

Rakouské pracovní portály a pracovní agentury

Inzerce pracovních míst v novinách

 • Der Kurier ZDE
 • Oberösterreichische Nachrichten ZDE
 • Der Standard ZDE
 • Salzburger Nachrichten ZDE
 • Kärntner Landeszeitung ZDE
 • Kleine Zeitung ZDE
 • Vorarlberger Nachrichten ZDE
 • Kronen Zeitung ZDE
 • Tiroler Tageszeit ZDE
 • Wiener Zeitung ZDE
 • Oscar’s Job-Magazin – Tourismusjobs weltweit ZDE
 • Inzertní noviny ZDE

Hledáte-li sezónní práci, pak doporučuji využít služeb některé z místních pracovních agentur, jako například:

Budete – li v souvislosti se zaměstnáním hledat ubytování, pomoci Vám mohou následující web stránky:

www.immobilien.net/
www.wohnmarkt.at/
www.immodirekt.at/
www.immobilien-austria.at/
www.immonet.at
immoads.oe24.at/
at.immonaut.com
www.maklernet.at/
immobilienmarkt.bkv.net/
www.immokralle.at/
www.gewerbeimmobilien.at

Pracovní příležitosti v Rakousku si můžete najít sami, nebo prostřednictvím německých zaměstnavatelských agentur. K usnadnění hledání jsme pro připravili několik užitečných odkazů: