Druhý pas (investorské vízum)

pas

Existuje skupina zemí, kde když investujete určitou, předem stanovenou částku do nemovitostí, otevře se Vám cesta k tzv. “ekonomickému občanství”, spojené většinou s druhým pasem, nebo alespoň k povolení k trvalému pobytu v dané zemi. Požadovaná výše investic se v průměru pohybuje od 400 000 USD výše.

Druhou možností je založení firmy, která hostitelské zemi přinese prospěch a zároveň nabídne zaměstnání pro její občany.

V obou případech se většinou se jedná o časově omezenou nabídku, než se naplní požadované kvóty. Jinými slovy, vždy je třeba vyhledat aktuálně platné nabídky. Mezi ně patří i cesta k “Zelené kartě” v USA na tzv. investorské vízum (http://eb5central.com/).

Další odkazy: http://www.greencardinvestor.com, nebo zde.

Zelená karta pro New York: http://nyifund.com

Investorské vízum vedoucí k povolení k trvalému pobytu zavedla i Kanada (blíže viz: zde). Dalšími státy jsou například Sv. Kryštofa a Nevis  zde,  Surinam (zde a zde) a Dominika zde. Pokud budete mít o druhý pas zájem, kontaktuje nás laskavě.